SKOK Obligacji
Inwestuj on-line
Plan inwestycyjny Skarbonka promocja
IKZE-Lipiec2014
IKZE portfel
         
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TFI SKOK S.A. jedynie w celu nawiązania kontaktu w temacie dla którego zamawiam kontakt.
 
wyślij
 
Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
Komentarze rynkowe zarządzających Komentarze rynkowe zarządzających Wycena funduszy Wycena funduszy
 

Zapraszamy do naszych oddziałów, gdzie pracownicy
TFI SKOK S.A. pomogą Państwu wybrać najlepszą ofertę.

 
wyszukaj

06.02.2015 Informacje od Zarządu TFI SKOK S.A.

W dniu 30 stycznia 2015 r. ogłosiliśmy o zamiarze połączenia TFI SKOK S.A. z innym towarzystwem funduszy inwestycyjnych notowanym na Giełdzie...

02.02.2015 Informacja większościowego akcjonariusza TFI SKOK S.A.

Wchodzące w skład marki SKOK Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SKOK SA, wzmacnia się kapitałowo dzięki połączeniu TFI SKOK SA z...

30.01.2015 Informacja o ogłoszeniu Planu połączenia z dnia 30.01.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 r. został...

30.01.2015 PRZEDŁUŻENIE PROMOCJI - obniżenie wysokości pierwszej wpłaty w produkcie podstawowym

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych informuje o przedłużeniu promocji  dla produktu...

23.01.2015 Informacja o błędnie podanej WANJU za dzień 21.01.2015

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje, iż błędnie została podana zmiana dzienna...

30.12.2014 Ogłoszenie o przyjęciu do stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych" 30.12.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie informuje o przyjęciu do...

24.12.2014 Ogłoszenie o przesunięciu wyceny za dzień 23.12.2014 oraz 30.12.2014 r.

W związku z tym, że dnia 24.12.2014 r. Giełda Papierów Wartościowych nie pracuje, Zarząd TFI SKOK S.A. podjął decyzję, iż wycena za...

23.12.2014 Ogłoszenie o aktualizacji statutu SKOK Parasol FIO 23.12.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje...

18.12.2014 Zmiany godzin pracy Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i biura Centrali TFI SKOK S.A. 24 grudnia i 31 grudnia 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 grudnia 2014 r. oraz 31 grudnia 2014 r. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta (infolinia 801 33 22 44 oraz 22...

03.12.2014 Ogłoszenie o sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego SKOK Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Subfunduszu SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji na dzień 20.11.2014

W związku z połączeniem Subfunduszu SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji (Subfundusz Przejmowany) z Subfunduszem SKOK Etyczny 2 (Subfundusz Przejmujący)...

21.11.2014 Ogłoszenie o aktualizacji Tabeli Opłat

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A. informuje o aktualizacji „Tabeli Opłat...

21.11.2014 Ogłoszenie o zmianie statutu i aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 21.11.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu...

12.11.2014 PROMOCJA - Obniżenie wysokości pierwszej wpłaty w produkcie podstawowym

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych informuje o wprowadzeniu promocji dla produktu...

31.10.2014 Ogłoszenie o wprowadzeniu promocji w produkcie IKZE

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. informuje o wprowadzeniu promocji w produkcie IKZE,...

20.10.2014 Ogłoszenie o zmianie Regulaminu IKZE 20.10.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych  S.A., działając w imieniu SKOK Parasol FIO...

16.10.2014 Sprostowanie do ogłoszenia w sprawie zamiaru połączenia Subfunduszy z dnia 16.10.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie dokonuje sprostowania...

16.10.2014 Ogłoszenie o zamiarze połączenia Subfunduszu SKOK Aktywny ZA ze SKOK Etyczny 2

Niniejszym, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ulicy...

03.10.2014 Ogłoszenie o erracie sprawozdania SKOK FIO Rynku Pieniężnego na 30.06.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie informuje, iż z powodu...

17.09.2014 Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK Parasol FIO 17.09.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu...

17.09.2014 Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego SKOK FIO Rynku Pieniężnego 17.09.2014

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu...

strzalka strzalka
 
 
Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka Stefczyk Finanse - Kasa Stefczyka BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O. BRICKEL POLSKA FINANCE SP. Z O. O. Partner Finanse Partner Finanse SKOK Unii Lubelskiej SKOK Unii Lubelskiej SKOK Wisła SKOK Wisła
 
Kasy Stefczyka Kasy Stefczyka
 
Czas na finanse Czas na finanse gazeta bankowa gazeta bankowa w gospodarce w gospodarce stefczyk info stefczyk info